Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.
 
  • Site
  • Web
Search

Tin tức sự kiện

Hoạt động Đảng bộ

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Sáng ngày 09/01, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 300 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác...

Tổ chức - kiểm tra

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ
Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu...

Hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể
Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập