Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tin tức sự kiện

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 bế mạc

Ngày đăng: 11:02 | 14/10 Lượt xem: 734

Sau ba ngày làm việc, chiều 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc. Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đó là, tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Đồng thời, tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đại hội đã đề ra 25 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm). Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%.

Phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá -0
 Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu bế mạc Đại hội.

Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 - 72%; có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường THCS, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%.

Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, hơn 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội thống nhất đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội vùng trung du, miền núi. Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

Phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 19 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 đồng chí và bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ khóa 22, với số phiếu tín nhiệm 53/53, đạt 100%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh: Thành công của Đại hội hôm nay sẽ tạo tiền đề hết sức quan trọng; là nguồn động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong thời gian tới.

Tác giả: TẤN NGUYÊN

Nguồn tin: https://nhandan.com.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001578531

Hôm nay: 115
Hôm qua: 1109
Tháng này: 40822
Tuần này: 4324
Năm này: 282808