Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tin tức sự kiện

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 7 (khóa XXII) với nhiều nội dung quan trọng

Ngày đăng: 8:24 | 07/04 Lượt xem: 439

Sáng ngày 06/4, Tỉnh ủy Quảng Nam khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 7 (khóa XXII). Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban của Trung ương Đảng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch huyện, thị, thành ủy và Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố…

 
Quang cảnh Hội nghị

           Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào 03 nội dung quan trọng: (1) Đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; (2) thông qua Chương trình hành động bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; (3) tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2017-2021 và thông qua Nghị quyết của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài các nội dung nêu trên, trong Hội nghị lần này, Tỉnh ủy sẽ công bố quyết định và tổ chức trao thưởng các đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021; đồng thời, quán triệt chuyên đề về công tác cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam cuối tháng 3 vừa qua.
          Các nội dung trình và quán triệt tại Hội nghị này là những vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh, định hướng không chỉ trong nhiệm kỳ này, mà cả những nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu kỹ, cho ý kiến sát đúng, phù hợp nhằm hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đề án, nghị quyết, chương trình hành động (bổ sung) để Hội nghị đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt lần này, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đi vào cuộc sống…
         Theo báo cáo, trong quý I/2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Song, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt công tác.
          Về công tác xây dựng Đảng: Công tác chính trị, tư tưởng: Công tác tuyên giáo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi dư luận xã hội và đời sống của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh diễn ra trong quý I/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo yêu cầu của Trung ương. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2022... Công tác tổ chức, cán bộ: Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết, quy định và kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - Thực trạng và kinh nghiệm tại Quảng Nam”. Tiếp tục chỉ đạo công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo theo quy định; ủy quyền cho ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Công văn số 2382-CV/VPTW, ngày 19/11/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng. Việc rà soát, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác bổ nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các chính sách đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 323 đảng viên mới; tổ chức làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã ban hành Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 ngay từ đầu năm. Tổ chức các hội nghị trực tuyến quán triệt trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Quy định về giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện, thị, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong quý, cấp ủy các cấp kiểm tra 54 tổ chức đảng, 139 đảng viên; giám sát chuyên đề 37 tổ chức đảng, 238 đảng viên. UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 63 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 67 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 61 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 19 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất, kinh doanh; 56 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 50 đơn (20 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại, 26 đơn kiến nghị, phản ánh); UBKT cấp ủy cấp huyện giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, UBKT cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 18 đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 54 đảng viên. Công tác dân vận: Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, dân chủ, tôn giáo trên địa bàn tỉnh gắn với kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 16/02/2022 về tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh năm 2022. Tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo công tác đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức gặp mặt Ban Liên lạc đấu tranh chính trị, binh địch vận tỉnh Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và phát hành tập sách “Tổng kết công tác đấu tranh chính trị, binh địch vận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)”; báo cáo chuyên đề “Vấn đề quyền làm chủ của Nhân dân, “Nhân dân làm chủ” trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra” trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII. Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận cấp ủy các cấp với các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ…
          Về phát triển kinh tế: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đang dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về lĩnh vực công nghiệp, trong thời gian thực hiện chính sách giảm thuế trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước, Khu phức hợp Ô tô Chu Lai Trường Hải đã tăng cường hoạt động sản xuất và đạt kết quả khả quan, góp phần gia tăng chỉ số sản xuất công nghiệp 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 15.200 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa khoảng 12.000 tỷ đồng, chiếm 78,2% và tăng 8,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 7,2%. Về lĩnh vực du lịch, năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” sẽ là năm đột phá trong công cuộc phục hồi và phát triển du lịch hậu Covid-19. Thông qua chuỗi sự kiện và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia là cơ hội lớn để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Quảng Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế, hứa hẹn bước chuyển mình trong thời kỳ mới. Trong quý, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn ước đạt gần 207 nghìn lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 04 nghìn lượt, tăng 23,5%. Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt hơn 4,3 nghìn lượt, tăng 16,5%. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá nhờ thời tiết tương đối thuận lợi. Đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc gieo trồng vụ Đông Xuân với diện tích gieo cấy lúa đạt 41,6 nghìn ha, tăng 72 ha so với cùng vụ năm trước. Trước tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ngành chăn nuôi đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng. Diện tích rừng trồng ước đạt trên 1,7 nghìn ha, tăng 70 ha so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 và triển khai Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 24,8 nghìn tấn, tăng 794 tấn so với cùng kỳ năm 2021, chiếm gần 86% tổng sản lượng.
          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 03 tháng đầu năm ước thực hiện 8.263 tỷ đồng, đạt 35% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 5.883 tỷ đồng, đạt 31% dự toán năm và bằng 97% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 3.597 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên 1.876 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 1.721 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 6.600 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ; trong đó, nguồn vốn nhà nước quản lý 1.500 tỷ đồng, tăng 3,1%; nguồn vốn huy động từ khu vực ngoài nhà nước 3.200 tỷ đồng, tăng 6,7%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.900 tỷ đồng, giảm 2,3%...

 
Khen thưởng tại Hội nghị

           Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận về đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội toàn tỉnh, đặc biệt quan tâm các huyện miền núi; công tác quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương; công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn chậm so với tiến độ; xem lại tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt tại xã...
           Hôi nghị công bố quyết định và trao thưởng cho các đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021, trong đó, khen thưởng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 4 Đảng bộ: Thành phố Tam Kỳ, huyện Đại Lộc, huyện Hiệp Đức, Công an tỉnh.
           Theo Chương trình, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 7, khóa XXII diễn ra trong 01 ngày, 06/4/2022.

Tác giả: Tin, ảnh Nguyễn Phi Anh

Nguồn tin: http://quangnam.dcs.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00002911754

Hôm nay: 5033
Hôm qua: 5309
Tháng này: 125120
Tuần này: 22320
Năm này: 331418