Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tin tức sự kiện

Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 9:48 | 13/03 Lượt xem: 593

(QNO) - Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (1963 - 2023).


Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi lễ sáng nay
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi lễ sáng nay. Ảnh: N.Đ

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Xuân và quý vị đại biểu khách quý!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vui mừng, phấn khởi đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (1963 - 2023). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên đã và đang công tác tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Từ đầu năm 1963, Đảng bộ sơ cấp Dân - Chính - Đảng Quảng Nam được thành lập; đến nay tròn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với những kết quả rất đỗi tự hào. Với đặc thù về mô hình, Đảng bộ Khối tuy không có chính quyền cùng cấp, nhưng là tổ chức đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh; là nơi hội tụ, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các ngành, cơ quan, đơn vị đầu não và đội ngũ cán bộ nòng cốt của tỉnh nhà. Trong điều kiện chiến tranh hay hòa bình, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng vị trí, vai trò ấy luôn được đề cao và khẳng định. Thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua có sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (1963 - 2023) sáng nay
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (1963 - 2023) sáng nay. Ảnh: NĐ

60 năm qua, trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng; đến nay, Đảng bộ Khối đã hoàn thiện về tổ chức bộ máy, rõ chức năng, nhiệm vụ, không ngừng lớn mạnh về số lượng tổ chức đảng, chất lượng cán bộ. Với hơn 4.400 đảng viên ở 64 tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Khối có một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cách mạng. Các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành từ Đảng ủy Khối có những đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan của Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh; góp phần tô thắm trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sau khi tỉnh Quảng Nam được tái lập vào ngày 1/1/1997, theo đó ngày 3/1/1997, Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Nam (sau này là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) chính thức được tái lập. Hơn 25 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đạt được những kết quả rất quan trọng. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức đảng từng bước được nâng cao; dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng; công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các tổ chức đảng trực thuộc, các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 60 năm qua; đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Chúng ta đang bước sang năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới, khu vực, tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, nhất là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối cần kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tập trung cao độ, nắm chắc tình hình; linh hoạt, nhạy bén hơn trong công tác dự báo, tham mưu; quyết liệt, kịp thời và đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một đảng bộ lớn, đặc thù, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng; có các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của tỉnh, tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Có thể nói, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Viêt Cường bắt tay chức mừng các đại biểu dự lễ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Viêt Cường bắt tay chức mừng các đại biểu dự lễ. Ảnh: NĐ

Trên tinh thần đó, tôi xin định hướng một số nội dung để các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến:

Một là, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; đặc biệt coi trọng việc xây dựng các đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc trên các mặt công tác xây dựng Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu.

Chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ 4 tốt (đó là: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp của các loại hình tổ chức đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Ba là, trong tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, có kế hoạch và phân công cụ thể, tạo sự thống nhất cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên để đưa công tác xây dựng Đảng thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực và cấp ủy thật sự giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị. Nâng cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng; kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Kịp thời phát hiện, xác định và tham mưu quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Năm là, Đảng ủy Khối cần phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị mình; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đạt được. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp nhiều hơn nữa năng lực, trí tuệ để phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: baoquangnam.com.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004157361

Hôm nay: 4809
Hôm qua: 10921
Tháng này: 59629
Tuần này: 15730
Năm này: 287681