Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng bộ

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Ngày đăng: 11:46 | 12/04 Lượt xem: 511

Sáng 12/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2019 và triển khai công tác nhân sự cho các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

 
 Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở; đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan đã về tham dự hội nghị.

Trong quý I/2019, cấp ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm là 5.600 tỷ đồng, đạt 30,2% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương là 3.280 tỷ đồng, đạt 14,2% dự toán. Chính sách an ninh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, công tác đờn đáp nghĩa được quan tâm thường xuyên, tiêu biểu như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng các hộ cận nghèo, người nghèo trong tỉnh số tiền 2.855 tỷ đồng cùng với 5.489 xuất quà; Hội Chữ thập đỏ tặng trên 62 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn, nạn nhân chất động gia cam. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy 02 cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên trong tổ chức đảng. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2019 với chuyên đề trọng tâm “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổ chức thành công Lễ trao Huy hiệu Đảng và khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2018. Củng cố, bổ sung cấp ủy cơ sở cho 08 chi, đảng bộ trực thuộc; quyết định thành lập 01 chi bộ và 01 đảng bộ cơ sở, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Khối lên 64 đơn vị. Trong quý I, đã kết nạp được 19 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyển đảng chính thức cho 53 trường hợp; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí; thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị để bổ nhiệm cán bộ cho 27 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối tiếp tục được tăng cường và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng; UBKT Đảng ủy Khối tiến hành 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát về triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng. Đồng thời, hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và giới thiệu bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các nhiệm kỳ 2015- 2020, 2020 - 2025.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động cho công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, làm tiền đề cho việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)