Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng bộ

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 22

Ngày đăng: 15:00 | 15/07 Lượt xem: 462

Chiều 15/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 22. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Bí thư Đoàn Khối các cơ quan; bí thư cấp ủy cơ sở đã về tham dự.


 
 Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Cuối tháng 6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 12.634 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương là 8.751 tỷ đồng, đạt 38% dự toán.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ; mở 01 lớp lý luận chính trị cho 62 đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đối với 116 quần chúng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện quy trình củng cổ, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo số lượng. Kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy, ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; quyết định cho thôi cấp ủy viên cơ sở 02 trường hợp; thành lập mới 01 chi bộ và 01 đảng bộ cơ sở; kết nạp 75 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 56 đồng chí, xóa tên khỏi danh sách đảng viên 01 trường hợp, kết luận chính trị bổ nhiệm cán bộ 47 trường hợp, trao Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí và phát thẻ đảng viên cho 60 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đúng mức. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên, tham gia thẩm tra đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của tỉnh 12 trường hợp và tiến hành kiểm tra tài chính đảng cùng cấp; UBKT cơ sở kiểm tra 38 chi bộ trực thuộc, giám sát 44 tổ chức đảng và 46 đảng viên. Tổ chức đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp và quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 01 tổ chức.

Cấp ủy 02 cấp tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Hội nghị tiến hành quy trình công tác nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)