Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng bộ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết các mặt công tác năm 2022

Ngày đăng: 8:27 | 22/12 Lượt xem: 954

Chiều 21/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị lần thứ XIII nhằm tổng kết các công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Dũng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam về dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; Thường trực Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở; đại diện tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Đc Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tổng kết cho biết, cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu, đề xuất, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt hơn 69.110 tỷ đồng, tăng 11,2% (vượt chỉ tiêu đề ra: 7,5-8%). Tổng thu ngân sách ước đạt 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán, tăng 40,1% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Chi trong cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 27.967 tỷ đồng, đạt 126,2% dự toán giao.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII; triển khai sâu rộng, đồng bộ sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII,  nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, định hướng diễn biến tư tưởng và nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thông tin thời sự, vấn đề dư luận quan tâm và tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng của dân tộc, quê hương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Công tác tổ chức, cán bộ được cấp ủy 02 cấp, cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương hướng, phương châm, quy trình, quy định. Chăm lo củng cố, kiện toàn, quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy và xây dựng tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình, cơ cấu, số lượng, chất lượng, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo nội dung, tiến độ; trao Huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên và chuyển đảng chính thức kịp thời; kết nạp 171/170 quần chúng vào Đảng; kết luận chính trị phục vụ công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy 1.168 trường hợp. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành đúng nội dung, thời hạn. Có 58/64 tổ chức cơ sở đảng và 4.197/4.293 đảng viên được xếp loại HTTNV; trong đó, có 09 tổ chức cơ sở đảng và 668 đảng viên HTXSNV.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm. Cấp ủy 02 cấp kiểm tra 66 tổ chức đảng và 347 đảng viên, giám sát 55 tổ chức đảng và 328 đảng viên; UBKT cấp ủy 02 cấp kiểm tra 98 tổ chức đảng, giám sát 46 tổ chức đảng và 46 đảng viên. Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 28 đảng viên; nhận, xử lý và giải quyết 22 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.


Đc Lê Văn Dũng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.


Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Dũng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam đánh giá cáo, ghi nhận, biểu dương nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và tạo nhận thức sâu sắc cho cán bộ, đảng viên đối với chủ trương, nghị quyết của Đảng; thường xuyên sinh hoạt “tự soi, tự sửa” và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kiểm soát tốt việc sử dụng mạng xã hội trong đảng viên. Nâng cao tính sắc bén và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng chi bộ “4 tốt”; phấn đấu kết nạp đạt chỉ tiêu 160 đảng viên mới. Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ gắn với chuyển đổi vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm; công tác dân vận, nhất là dân vận của chính quyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. (2) Tham gia cùng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tạo đột phá trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9%. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen 09 tổ chức cơ sở đảng HTXSNV và 05 tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên năm 2022; 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 12 cá nhân HTXSNV 5 năm liền.
Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Bình-TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến thảo luận và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Quảng Nam để hoàn chỉnh và ban hành chủ trương, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh thêm: Cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung khắc phục hạn chế, tồn tại đã nêu về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng, Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Ban Châp hành Trung ương và Bộ Chính trị khoá XIII; triển khai đồng bộ chủ đề năm 2023 “tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” mà Tỉnh ủy đề ra; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ và lấy phiếu tín đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; lãnh đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và thi đua lập thành tích cháo mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối (1963-2023).

Tác giả: viết tin Trọng Lĩnh; hình ảnh Phương Nam 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004156723

Hôm nay: 4171
Hôm qua: 10921
Tháng này: 58991
Tuần này: 15092
Năm này: 287043