Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng bộ

Tự hào quá khứ, hướng đến tương lai

Ngày đăng: 15:21 | 24/03 Lượt xem: 665

Được thành lập vào đầu năm 1963 với tên gọi Đảng bộ sơ cấp Dân Chính Đảng Quảng Nam, đến nay, trải qua 60 năm với 9 kỳ đại hội, cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ luôn đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đảng bộ Khối tổ chức tọa đàm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022. Ảnh: NG.ĐOAN
Đảng bộ Khối tổ chức tọa đàm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022. Ảnh: NG.ĐOAN

Đẩy lùi suy thoái, nâng cao năng lực

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập đến nay, dù trải qua nhiều loại hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã luôn phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Những thành quả đạt được trong 60 năm qua là minh chứng sống động, tạo điều kiện và tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, viết thêm những trang sử mới, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.

Phải khẳng định rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị tỉnh; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Chính vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh đều có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, luôn xác định đây là nhiệm vụ then chốt.

Trong đó, thường xuyên đặt lên hàng đầu việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nắm bắt, theo dõi sát diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội.

Vấn đề quan trọng là phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong các đảng bộ, chi bộ và trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Đổi mới tư duy, cách làm

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng sẽ được nâng lên khi mỗi tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong sạch về đạo đức, uy tín.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Do đó, cần tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng, thực hiện tốt công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cấp ủy có chất lượng, làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự là một tấm gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc.

Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy các cấp phải luôn nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đó, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng bộ Khối luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chính là mục tiêu của Đảng bộ và của các tổ chức đảng trực thuộc.

Vì vậy, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, có ý chí quyết tâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng về yêu cầu của công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí hàng đầu và xem đây là nhiệm vụ đột phá quan trọng nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Trân trọng, tự hào về quá khứ, hướng đến tương lai, toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, niềm tin, đổi mới, nêu gương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là Đảng bộ trí tuệ, đổi mới, kỷ cương, có những đóng góp quan trọng vào tiến trình đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

 THÁI BÌNH (BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004016826

Hôm nay: 183
Hôm qua: 2004
Tháng này: 53728
Tuần này: 183
Năm này: 147146