Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Ngày đăng: 7:47 | 08/07 Lượt xem: 636

Sau 04 năm triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị), Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.


 
Đ/c Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình 

Căn cứ Chỉ thị và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo triển khái thực hiện, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Hầu hết, tổ chức cơ sở đảng đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng; phần lớn cấp ủy cơ sở đã xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; một số cấp ủy đã xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình giảng dạy ở các bậc học, loại hình đào tạo; việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân từng bước sát hợp với chức vụ, vị trí công tác; phong trào tuổi trẻ làm theo lời Bác được tổ chức bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Có thể khẳng định, Chỉ thị đã trực tiếp góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; giải quyết được một số vấn đề tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững, tăng cường. Xác định rõ, xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng về xây dựng Đảng; cấp ủy 02 cấp chỉ đạo kết hợp thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyên được đẩy mạnh với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả như: học tập chuyên đề, tác phẩm, gặp mặt, tọa đàm, kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, xuất bản báo chí, tác phẩm văn học - nghệ thuật với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và qua phương tiên truyền thông đại chúng.... Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh[1], Báo Quảng Nam[2] xây dựng chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng xứng đáng phát sóng, đưa tin về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Nhờ vậy, những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nhận thức đầy đủ, khắc sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động hành chính công vụ và sinh hoạt đời thường của đảng viên, quần chúng.

Nổi bật là chuyển biến về hành động “làm theo”. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; công tác từ thiện, xã hội... được phát động rầm rộ ở hầu khắp cơ quan, đơn vị. Các chi bộ: Trung tâm Xã hội, Làng Hòa Bình, Thanh tra - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tốt các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, người già, trẻ em khuyết tật... Chi bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Đảng bộ Cục Hải quan) ứng dụng thành thạo thủ tục hải quan điện tử vào công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với những mô hình “Heo đất lòng vàng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Túi rác tiết kiệm”, “Kho thóc học đường”, “Bát cháo tình thương”... đã vận động các cấp hội tiết kiệm trên 11 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đảng bộ Trường Đại học Quảng Nam chỉ đạo xây dựng, áp dụng tốt việc đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, nội dung giảng dạy, góp phần quan trọng vào việc định hướng, giáo dục học sinh, sinh viên noi gương, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Các chi bộ: Khoa Gây mê - Hồi sức, Cận Lâm sàng (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam) với việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong cách “Dân chủ, quần chúng, nêu gương”, “Nói đi đôi với làm”, phát huy truyền thống y đức và tinh thần, thái độ phục vụ... góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân. Chi bộ Nội (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh) với việc học tập, vận dụng đạo đức, phong cách của Bác vào công tác, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh. Chi bộ Dân tộc và Miền núi (Đảng bộ Đài PT-TH) có những vận dụng vào điều kiện cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền về dân tộc và miền núi. Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật lãnh đạo đảng viên, hội viên tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với việc học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào công tác Mặt trận phù hợp tình hình mới. Chi bộ Tòa án Nhân dân tỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xét xử, giải quyết án và thi hành án dân sự, tuổi trẻ Đoàn Khối xây dựng hơn 80 công trình, phần việc mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Theo đó, xuất hiện nhiều gương điển hình là đảng viên giữ chức vụ ở cấp ủy cơ sở[3]. Một số đảng viên ứng dụng hiệu quả thành quả khoa học công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh[4]; sử dùng tốt các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng[5]; nhiều đảng viên, căn cứ bổn phận, tích cực làm theo phong cách của Bác[6]. Đây là nhân tố quan trọng, là động lực cho phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, cơ quan, đơn vị. Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị, cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên dương, khen thưởng 71 tập thể và 60; Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 16 tập thể và 07 cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tuy nhiên, khi thực hiện vẫn còn hạn chế nhất định: một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; chưa rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; việc xây dựng quy chế và thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên còn hạn chế; việc nuôi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình có nơi chưa được quan tâm đúng mức; nhiều bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện chưa sát với vị trí công tác...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong tình hình mới; thiết nghĩ, tổ chức đảng, đảng viên cần tiến hành đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một lànâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Muốn “đạo đức”, “văn minh” thì mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng “trung với nước, hiếu với dân”, “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để tạo ra thế hệ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai làđẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và làm cho việc học và noi gương Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân; thống nhất nhận thức, hiểu đúng, hành động đúng về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bôi nhọ, bóp méo sự thật, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phá hoại Đảng, Nhà nước, chế độ ta và biểu tượng vĩ đại, thiêng liêng - Hồ Chí Minh.

Ba làtổ chức học tập chuyên đề năm 2020; trong đó, nhẫn mạnh nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về xây dựng Đảng và nội dung, biện pháp thực hiện công tác xây Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đưa nội dung chuyên đề trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt đảng. Căn cứ bổn phận, từng cá nhân đăng ký và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện; chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện.

Bốn là, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 11-QĐi/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 205-QĐi/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá XI; Quy định số 1224-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục xác định và thực hiện nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, mô hình hay, sáng tạo trong cơ quan, đơn vị.

Năm là, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Một tấm gương tốt có lợi bằng một trăm bài diễn thuyết”[7]. Lấy gương người tốt để giáo dục lẫn nhau rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn và “là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Do đó, tổ chức đảng cần quan tâm nuôi dưỡng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khẳng định ý nghĩa, vai trò của điển hình để mọi người học tập, noi gương. 

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức, nói không đi đôi với làm. Định kỳ, sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng điển hình để tạo động lực và sức lan tỏa cho các phong trào

[1]- Đến hết 02/2020, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam thực hiện tổng cộng trên 200 phóng sự, phim tài liệu và nhiều tin bài về mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.

[2]- Từ 2016 đến nay, Báo Quảng Nam đã đăng hàng nghìn lượt tin, bài, phong sự, clip, chương trình truyền hình về chủ đề Chỉ thị số 05-CT/TW.

[3]- Các đồng chí: Phạm Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội; Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội; Trần Cảnh Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc BQL dự án ĐTXD các CTGT; Huỳnh Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế; Phạm Bằng - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Ngô Đình Bảy - Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Huỳnh Trọng Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam; Đặng Phong - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Tấn Thưởng - Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Lê Nho Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH; Võ Thị Hồng Hạnh - nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Làng Hòa Bình....

[4] Đồng chí Nguyễn Hữu Ánh - đảng viên Chi bộ Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với ứng dụng phần mềm Efilm.

[5] Đồng chí Võ Tấn Lộc - Đảng viên Chi bộ Ngân hàng Nhà nước.

[6] - Các đồng chí: Nguyễn Văn Quý - đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự; Huỳnh Thị Ngọc Ánh - đảng viên Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tài; Văn Thị Thanh Huyền - đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng KT-KT; Lê Tấn An - đảng viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước...

[7] - Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H.2002, tr.263.

Tác giả: Nguyễn Trọng Lĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Nguồn tin: Bản tin Xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (số tháng 5+6/2020)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001426520

Hôm nay: 1972
Hôm qua: 1464
Tháng này: 31080
Tuần này: 1972
Năm này: 130797