Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng: 14:32 | 13/07 Lượt xem: 897

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.


 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề đoàn kết, Người coi đây là vấn đề có tính chiến lược, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công của cách mạng. Người khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”[1]; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”[2]; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”[3]. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng đã chứng minh, từ khi Đảng ra đời đến nay, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam được thành lập năm 1971,  tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp I, trực thuộc Ban Nông nghiệp Trung Trung Bộ trước đây (nay là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, Trường không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan qua các nhiệm kỳ. Thành quả đó được Đảng, Nhà nước ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất của trường thời gian qua vẫn còn hạn chế, khuyết điểm nhất định: việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư tình cảm trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động có lúc thiếu sâu sát, kịp thời; việc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm vẫn còn những hạn chế. Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá: “Mặc dù Đảng ủy đã rất cố gắng tập hợp, quy tụ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và cán bộ, viên chức nhà trường, tuy nhiên đâu đó vẫn có ý kiến không đồng tình. Còn để xảy ra tình trạng phát sinh đơn thư nặc danh tạo dư luận không tốt và ảnh hưởng đến uy tín nhà trường”[4]. Đây là hạn chế, đồng thời là nguyên nhân tác động đến sự đoàn kết, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.


 
 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long
tổ chức Lễ ký kết hợp tác tuyển dụng và đào tạo sinh viên


Để phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được, đồng thời  khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật phát triển về mọi mặt trong thời gian tới; thiết nghĩ, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của trường cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của cấp ủy và vai trò quản lý, hiều hành của ban giám hiệu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trước hết, cần tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, ban giám hiệu để làm trụ cột, nền tảng và khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn trường. Bởi lẽ, tập thể cấp ủy, ban giám hiệu có đoàn kết thống nhất thì mới tạo ra cơ sở, điều kiện để xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị.

Để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, ban giám hiệu thì điều quan trọng nhất là phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc, đúng đắn nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Đây là “cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”; trong phê bình phải chân thành, thẳng thắn, có trách nhiệm, với tinh thần “yêu thương lẫn nhau” và vì việc chung. Xây dựng khối đoàn kết nhưng cần tránh đoàn kết một chiều, đoàn kết hình thức. Những hành vi lợi dụng phê bình để chỉ trích làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết trong tập thể cần được chỉ ra và khắc phục. Muốn tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện vì nhiệm vụ chung, thì trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, quản lý cần phải phát huy tối đa dân chủ. Dân chủ càng rộng rãi, mọi người càng có niềm tin vào sự lãnh đạo, từ đó tạo được sự đồng thuận để thực hiện chủ trương, kế hoạch mà cấp ủy, ban giám hiệu đề ra.

Mặt khác, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc khác trong tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cần thường xuyên rà soát, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, trách nhiệm phối hợp của các bộ phận chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị cho phù hợp với tình hình mới; phổ biến, quán triệt nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Luật giáo dục, quy định về đạo đức nhà giáo, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi giảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình với xã hội, với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, với sự phát triển chung của nhà trường; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác để tạo sự đồng thuận, thống nhất, hài hòa, hợp lý trong Đảng bộ Trường.

Thứ hai, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, khả năng tập hợp, đoàn kết của các tổ chức đoàn thể.

Các tổ chức đoàn thể cần tích cực truyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động giáo dục, đào tạo, nhiệm vụ chính trị của nhà trường để đoàn viên mình nắm rõ và thực hiện.

Các đoàn thể phải là tổ chức quy tụ, tập hợp quần chúng; dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực trong đơn vị; khích lệ, động viên đoàn viên nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp với lãnh đạo trường tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên đến cấp ủy, ban giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng và đề ra giải pháp giải quyết kịp thời, không để những bất đồng nảy sinh (nếu có) kéo dài gây ảnh hướng đến uy tín của trường.

Mặt khác, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo trường kịp thời tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trên các mặt công tác vào thành quả chung của nhà trường. Đồng thời, thường xuyên duy trì các hình thức sinh hoạt tập thể để mọi người hiểu, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau cái thuận lợi, khó khăn trong công tác, cuộc sống, góp phần thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết, tinh thần đồng chí, đồng nghiệp.

Thứ ba, tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện đối với lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn; phân công hài hòa, theo năng lực, sở trường của đội ngũ viên chức; đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các khoa, phòng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường theo quy định. Lãnh đạo các khoa, phòng cần hiểu rõ năng lực, sở trường, ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của mỗi cán bộ, viên chức ở đơn vị mình. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng cán bộ, viên chức theo thẩm quyền. Chi bộ, lãnh đạo khoa, phòng cần đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan, minh bạch trong việc đánh giá, phân loại đảng viên, viên chức. Đó là những yếu tố cơ bản trong việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất. Việc xây dựng nội bộ ở chi bộ, khoa, phòng thực sự đoàn kết thống nhất có vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư và lãnh đạo các khoa, phòng. Đoàn kết ở khoa, phòng là tiền đề quan trọng để xây dựng khối đoàn kết thống nhất của trường.

Muốn vậy, đồng chí bí thư phải là linh hồn của chi bộ, là nhân tố tiên phong trong việc quy tụ, đoàn kết tại đơn vị mình. Chi bộ cần thực hành dân chủ rộng rãi, công khai, minh bạch, chính xác trong mọi hoạt động, thẳng thắn tự phê bình và phê bình; gần gũi, chia sẻ, động viên với đảng viên, quần chúng. Lãnh đạo khoa, phòng cần tạo được môi trường làm việc tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau, bao dung, độ lượng, tạo điều kiện cho mọi người cùng phát triển; bình tĩnh, tôn trọng và lắng nghe, không suy diễn, áp đặt khi xử lý những ý kiến trái chiều hoặc chưa có sự đồng thuận.

Thứ tư, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; ý thức cộng đồng trách của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

Mỗi người đảng viên, cán bộ, viên chức cần đề cao ý thức, trách nhiệm đối với việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phải thật sự mình vì mọi người, mọi người vì mình, vì sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết”[5]. Do đó, mỗi người phải đặt mình trong mối quan hệ chặt chẽ với tập thể chi bộ, khoa, phòng và với nhà trường, cùng nhau phấn đấu, hợp tác để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong thực tiễn công tác, có lúc xảy ra “xích mích nội bộ”, “đố kỵ nhau”, không hiểu lẫn nhau, đó là nguyên nhân có thể dẫn đến mất đoàn kết. Do vậy, cần phải chống bệnh hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cục bộ. Xét cho cùng, nếu thật thà thương yêu, đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, góp ý chân thành lẫn nhau thì mỗi người sẽ có điều kiện thuận lợi để cống hiến, làm việc, thể hiện năng lực, sở trường một cách tốt nhất, tạo được niềm vui, động lực trong sinh hoạt và công tác. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần phải tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; nắm vững, vận dụng hiệu quả quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến giáo dục - đào tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Tóm lại, đứng trước vận hội, thời cơ, thách thức mới của sự nghiệp trồng ngươi; đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi một cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động cần phải thường xuyên nêu cao và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất. Bởi đoàn kết là nguồn gốc, là truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh tổng hợp để tiếp tục xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.14, tr.27

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd. t.14, tr.186.

[3] Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.349.

[4] Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tr.13.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn Tập, sđd, tập 6, tr.130.

Tác giả: ThS. Lê Thị Phương Thủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001426633

Hôm nay: 93
Hôm qua: 1992
Tháng này: 31193
Tuần này: 2085
Năm này: 130910