Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động của cơ sở

Chi bộ Văn phòng Sở VHTT&DL: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2021

Ngày đăng: 14:34 | 02/08 Lượt xem: 189

Vừa qua, Chi bộ Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Buổi sinh hoạt được tổ chức dưới hình thức tọa đàm, đảng viên Chi bộ được nghe báo cáo chuyên đề: khái quát tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng hiện nay; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đồng thời đưa ra một số giải pháp phát huy vai trò đảng viên trong công tác bảo vệ Đảng và đấu tranh trên không gian mạng; đưa ra một số câu hỏi, nội dung gợi ý thảo luận.


Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi làm việc, các đảng viên đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, cùng đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế những tình trạng trên như: cần nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an toàn thông tin, nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Luật An ninh mạng 2018…; Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên…

Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ tin học, tự đặt ra yêu cầu đối với việc xử lý thông tin, kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin trên không gian mạng. Phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin mang tính dự báo; thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; thông tin có sự sai biệt so với thông tin chính thức. Cần phải có kỹ năng đặt câu hỏi kiểm chứng, đánh giá tính chính xác, khách quan, hiệu lực, độ tin cậy của thông tin. Đồng thời, khi thu thập và xử lý thông tin cần đảm bảo thông tin có tính chọn lọc và phê phán. Phải hành động một cách chuẩn mực khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên mạng xã hội.

Qua buổi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lâu dài của tổ chức đảng và cấp ủy các cấp. Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên phải xuất phát từ những hành động cụ thể, thể hiện rõ quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng trên không gian mạng; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực đăng tải những thông tin chính thống về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng...

Văn Hùng (Đảng viên Chi bộ VP Sở VHTT&DL)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00001665777

Hôm nay: 727
Hôm qua: 887
Tháng này: 27400
Tuần này: 5529
Năm này: 370054