Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Hoạt động của cơ sở

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Ngày đăng: 9:34 | 06/03 Lượt xem: 324

Khảo sát và phân tích nguồn quần chúng hiện có tại các cơ quan, đơn vị để giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hay đưa vào tiêu chí thi đua, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm là những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng năm 2022. Ảnh: N.ĐOAN
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng năm 2022. Ảnh: N.ĐOAN
Kinh nghiệm tại một đảng bộ

Những năm vừa qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao hằng năm.

Để thực hiện đạt kế hoạch phát triển đảng viên mới trong năm, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh ưu tiên hàng đầu là tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Xem việc rèn luyện, thử thách đối với quần chúng được lựa chọn phát triển Đảng là một đòi hỏi quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ. Mỗi chi bộ phải có phải có kế hoạch cụ thể, hằng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đảng viên, quần chúng và công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03, trong đó, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên (vượt 200 đảng viên so với Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Khối). Đến tháng 2/2023, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp 462 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 92,4% so với 500 chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX đề ra, ở trong 3 năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng được đảng ủy, các chi ủy thực hiện thường xuyên, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua; hay thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, gặp mặt, tọa đàm…

Qua đó, giúp cho quần chúng nhận thức rõ hơn về lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là nhân viên y tế - về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực, rèn luyện.

Một yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định nữa là phải chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt và hoạt động của từng chi bộ. Nâng cao chất lượng và tính gương mẫu của mỗi đảng viên. Có như vậy, quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa nói, Đảng bộ luôn coi trọng chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, không chạy theo số lượng, thực hiện đảm bảo về nguyên tắc, thủ tục. Bởi nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng.

Làm tốt công tác tạo nguồn

Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Gắn với thực tiễn của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nâng chất lượng kết nạp đảng viên mới.

Tại Đảng bộ Khối, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được tập trung làm tốt. Và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, nhưng quán triệt rõ tinh thần phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng.

Cuối năm tuyên dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng để khuyến khích, động viên. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên đã quan tâm, chăm lo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên.

Nhận diện các khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên ở giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch về phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ Khối trong cả nhiệm kỳ và hằng năm với các giái pháp cụ thể, phù hợp; yêu cầu cấp ủy cơ sở phải xây dựng kế hoạch ở cấp mình và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đầu năm, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức Đảng ủy khối khảo sát nguồn quần chúng hiện có của từng cơ quan, đơn vị, trong đó phân tích rõ số quần chúng đã học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, số có khả năng phát triển đảng. Trên cơ sở đó có quyết định giao chỉ tiêu kết nạp cho từng tổ chức đảng sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, nhất là những đơn vị sự nghiệp.

Theo bà Hà, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức cho quần chúng ưu tú với nội dung thiết thực theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiền phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng động cơ vào Đảng.

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên phụ trách và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, từng đảng viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm yêu cầu nâng cao về chất lượng và phát triển về số lượng.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung làm tốt công tác thẩm định, thẩm tra, xác minh, đảm bảo việc kết nạp đảng viên mới phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục theo quy định. Đảng viên được kết nạp phải là quần chúng thật sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, có nhận thức đúng, đầy đủ về động cơ vào Đảng” - bà Nguyễn Thị Hà nói.

 HÀN GIANG

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00003150444

Hôm nay: 205
Hôm qua: 2924
Tháng này: 116745
Tuần này: 6074
Năm này: 570108