Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên giáo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: "Thấm nhuần tư tưởng, hành động quyết liệt"

Ngày đăng: 16:56 | 13/03 Lượt xem: 690

Chia sẻ với Báo Quảng Nam nhân Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam (1963 - 2023), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: “Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Thái Bình tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Chi bộ Quản lý - du lịch trực thuộc Đảng bộ Sở VH-TT&DL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Thái Bình tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Chi bộ Quản lý - du lịch trực thuộc Đảng bộ Sở VH-TT&DL hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ

- Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong các cuộc làm việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí luôn nhấn mạnh về nhiệm vụ xây dựng Đảng. Phải chăng do tính chất và đặc điểm của Đảng bộ Khối?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Khối là phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bởi có tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh thì mới giữ được vai trò lãnh đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ Khối đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh không chỉ trong phạm vi Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh mà còn trong toàn tỉnh.

“Cùng với làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Khối cũng phải giữ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đảng bộ Khối bám sát chủ trương của Tỉnh ủy và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để tập trung lãnh đạo từng tổ chức cơ sở đảng ở các sở ngành, đơn vị thuộc tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ, vai trò của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là phải làm tốt công tác tham mưu, phục vụ giúp Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Với quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra”.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

So với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đông nhất và đều ở các sở, ban, ngành của tỉnh.

Vì vậy, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Khối sẽ góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Có thể nói, từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân và công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các thế hệ những người làm công tác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối, đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức đều chung tay, góp sức để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ.

- Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối, đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nay là Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), mở đầu bằng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình, vậy nên khi Trung ương ban hành các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện rất chu đáo, hết sức trách nhiệm.

Những năm qua, Đảng bộ Khối đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đặc biệt, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng. Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ chi bộ và nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Qua theo dõi, tôi thấy tất cả đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Khối đã quyết tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau khi Trung ương ban hành Kết luận số 21 (khóa XIII), nhất là trong thời gian gần đây, Đảng bộ Khối đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản đợt học chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ để “tự soi, tự sửa”. Nhiều tổ chức đảng làm rất tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, “tự sửa”.

Qua đó, chúng ta đã tập trung khắc phục được đối với những tổ chức cơ sở đảng còn số mặt yếu kém. Nhiều chi bộ, đảng bộ năm 2021 còn các mặt hạn chế, yếu kém được Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm thì năm 2022 cơ bản đã khắc phục được và vươn lên rất tốt.

Đảng bộ Khối tổ chức tọa đàm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022. Ảnh: NG.ĐOAN
Đảng bộ Khối tổ chức tọa đàm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022. Ảnh: NG.ĐOAN

- Trước đòi hỏi của tình hình mới, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối cần tập trung vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được thực hiện thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ.

Với vai trò, vị trí của mình, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trước hết phải nhận thức thật tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, trọng tâm nhất là tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng bộ Khối thấm nhuần tư tưởng, từ đó hành động quyết liệt để xây dựng đảng bộ. Đây là nhiệm vụ mà tôi cho rằng Đảng bộ Khối phải đặt lên hàng đầu.

Tiếp đến phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Muốn làm được việc này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải chăm lo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ của Đảng thật sự sắc bén, vững mạnh thì mới làm tốt được vai trò lãnh đạo của mình.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm. Có như vậy, tổ chức đảng mới mạnh. Về công tác phát triển đảng viên mới, nhiệm vụ này Đảng bộ Khối đã làm tốt, thời gian tới cần làm tốt hơn.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 NGUYÊN ĐOAN (THỰC HIỆN)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004156702

Hôm nay: 4150
Hôm qua: 10921
Tháng này: 58970
Tuần này: 15071
Năm này: 287022