Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên

Ngày đăng: 9:59 | 14/12 Lượt xem: 2605

Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối giới thiệu toàn văn hướng dẫn.

 

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC
  *   
Số: 1901 - CV/BTCTW 

“Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13

 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016
 

                Kính gửi:  - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

                             -  Các ban, cơ quan của Đảng; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng

          Ban Bí thư đã có Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, theo đó “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”;Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng quy định “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”; sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Bí thư, để thống nhất thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

          1. Đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.

          2. Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18-8-2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi tuổi.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí trao đổi về Ban Tổ chức Trung ương để cùng phối hợp giải quyết.

                                                               

                                                                                                                            K/T TRƯỞNG BAN

                                                                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                                                                           Nguyễn Thanh Bình

Nguồn tin: Tạp chí Xây dựng Đảng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00002309288

Hôm nay: 164
Hôm qua: 1510
Tháng này: 63901
Tuần này: 11163
Năm này: 533274