Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Ngày đăng: 9:46 | 27/07 Lượt xem: 1519

Chiều ngày 25/7, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2022 với nội dung "Những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng", buổi sinh hoạt với sự tham gia đông đủ đảng viên trong Chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể nội dung quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta về nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Theo đó, tự phê bình và phê bình là cách thức tổ chức đảng, đảng viên tự nêu, tự đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm của mình về quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời góp ý kiến về ưu điểm, khuyết điểm và trách nhiệm của đối tượng được phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra phương pháp, hình thức và những yêu cầu để tiến hành tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao nhất, đó là: “Trước hết, phê bình phải đi đôi với tự phê bình và phê bình phải gắn liền với sửa chữa, với biểu dương khen thưởng. Nếu chỉ phê bình người khác mà không tự phê bình thì chẳng khác nào thầy thuốc chỉ đi chữa bệnh người khác mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa. Tự phê bình và phê bình phải gắn với sửa chữa, tức là phải chỉ rõ ưu, khuyết điểm và phương hướng để phát huy hoặc khắc phục. Đồng thời phải gắn với động viên, khen thưởng, xử phạt rõ ràng…”


Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nêu lên thực trạng tình hình việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên tại một số nơi trên địa bàn tỉnh, nhất là việc sinh hoạt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và việc phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; những hạn chế, tồn tại trong thực hiện tự phê bình và phê bình; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Qua buổi sinh hoạt góp phần cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nắm vững và tiếp tục nghiên cứu sâu các quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

     Tin: Lê Ngọc Chiến- Chi bộ UBKT Tỉnh ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004016819

Hôm nay: 176
Hôm qua: 2004
Tháng này: 53721
Tuần này: 176
Năm này: 147139