Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng

Ngày đăng: 8:02 | 16/12 Lượt xem: 828

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trong nhiệm kỳ Đại hội XIII (từ năm 2016 đến nay), công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT tra các cấp luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.

 Qua đó đã từng bước nắm chắc tình hình diễn biến và hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp và cấp dưới quản lý để nhận biết, phát hiện, sàng lọc, phân tích, thanh lọc, lựa chọn, xác định dấu hiệu vi phạm, đối tượng vi phạm để xác định và quyết định, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phục vụ các nhiệm vụ kiểm tra khác và công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đã kiểm tra được hàng ngàn không ít tổ chức đảng cấp dưới và hàng vạn đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý những trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tuy nhiên, qua thực hiện công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng cho thấy còn có một số khó khăn, vướng mắc, trở ngại sau đây: 

Thứ nhất, một số cán bộ kiểm tra có lời nói, việc làm, hành vi, phong cách ứng xử biểu hiện “kiêu ngạo”, không đúng mực, thiếu thiện chí, thiện cảm, thiếu tin tưởng, nghi ngại đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý hoặc cấp dưới quản lý, nên dễ bị tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên e ngại, né tránh, thiếu tin tưởng, thiếu hợp tác, cô lập trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, nên không nắm bắt được kịp thời đầy đủ, chính xác diễn biến, tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là khó phát hiện được những khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm của đối tượng kiểm tra, giám sát, nhất là những dấu hiệu vi phạm lớn, nghiêm trọng, ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, khó phát hiện.

Thứ hai, một số cán bộ kiểm tra chỉ tập trung quan hệ, giữ mối quan hệ thường xuyên với thường trực cấp ủy, bỏ qua quan hệ với UBKT, cán bộ kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, nên chỉ thu thập được thông tin, tình hình một chiều (thường tốt về thành tích, ưu điểm là chính), không cụ thể, đầy đủ, toàn diện, không đảm bảo sự chính xác, ít có thông tin, tình hình biểu hiện về thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; hoặc chỉ thể hiện những biểu hiện khuyết điểm, hạn chế nhỏ lẻ, mang tính hiện tượng, chưa đi vào bản chất, thiếu hệ thống, toàn diện; khó phát hiện được khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, của tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Thứ ba, một số cán bộ kiểm tra có biểu hiện mình là người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm sâu rộng, cho rằng vấn đề gì mình cũng có thể hiểu, thể biết, nên không cầu thị, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, trao đổi, góp ý của tổ chức đảng, cấp dưới, cán bộ, đảng viên, quần chúng, của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới hoặc của cấp ủy cùng cấp, cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cùng cấp, cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cùng cấp, cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình.

Không tập trung đi sâu thu thập, tích lũy, tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận định, phân loại, sàng lọc, thanh lọc, chắc lọc, lựa chọn thông tin, tài liệu cần thiết, chính yếu, quan trọng, có tần suất xuất hiện nhiều, mức độ, tính chất gia tăng, có biểu hiện về khuyết điểm, hoặc dấu hiệu vi phạm có liên quan đến những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nổi cộm ở lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, đang được cán bộ, đảng viên, quần chúng, dư luận xã hội quan tâm.

Vì vậy, cũng không có đủ căn cứ, cơ sở, điều kiện lựa chọn, thanh lọc kịp thời, chính xác để phát hiện được đầy đủ, chuẩn xác các biểu hiện về dấu hiệu vi phạm chính, chủ yếu, quan trọng có đầy đủ căn cứ, cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền (vụ, phòng, UBKT,…) xem xét, xác định dấu hiệu vi phạm để lựa chọn quyết định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của UBKT đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Thứ tư, một số cán bộ kiểm tra có tác phong, phương pháp công tác không phù hợp, thiếu khoa học, không thường xuyên cập nhật, thu thập, tích lũy, nghiên cứu thông tin, tài liệu, văn bản trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ nhiều kênh, nhiều nguồn, nhiều phương pháp, nên khi có vấn đề nhạy cảm, đột xuất xảy ra, vấn đề phát sinh nghiêm trọng hoặc cấp trên yêu cầu báo cáo, giải trình, kiểm điểm, cán bộ kiểm tra sẽ lúng túng, bị động trong việc tiến hành các phương pháp, hình thức, biện pháp nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết hoặc cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Thứ năm, có cán bộ kiểm tra lại biến mình thành “người một nhà” của tổ chức đảng cấp dưới được phân công theo dõi, có biểu hiện, che giấu, bao che, bưng bít thông tin bất lợi cho cơ sở, hoặc “bật mí, tiết lộ” cho cơ sở biết trước để có biện pháp che đậy, hợp pháp hóa, đối phó về các khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm để không bị phát hiện, không bị phanh phui, không bị phản ánh, không bị kiểm điểm hoặc giám sát, kiểm tra. Có cán bộ kiểm tra theo dõi địa bàn, lĩnh vực không chủ động báo cáo vụ (phòng, UBKT, thành viên ủy ban phụ trách) để xem xét, đề nghị UBKT xem xét, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra kịp thời, chuẩn xác.

Thứ sáu, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, chi ủy cũng là chủ thể thực hiện nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm không chủ động, kịp thời thực hiện việc nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý để phát hiện dấu hiệu vi phạm và thông tin, trao đổi, cung cấp cho cấp ủy, UBKT cấp mình và cấp trên để xem xét, xác định dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo thẩm quyền.

Thứ bảy, việc thực hiện nắm tình hình qua thực hiện giám sát theo chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và chi bộ qua một số cuộc giám sát cũng có kết quả hạn chế, thậm chí làm lướt, đóng dấu chất lượng, chưa tập trung làm rõ bản chất nội dung, đối tượng giám sát để nhận biết, phát hiện, lựa chọn được dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để đề xuất xác định dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra. Sau đó, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, đơn thư tố cáo, khiếu nại, tố giác tội phạm, vi phạm, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra lại phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì mới được xác định, quyết định tiến hành kiểm tra, làm rõ thì đã muộn, không còn ý nghĩa chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha.

Thứ tám, một số cán bộ kiểm tra, UBKT có tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc quá thận trọng, có thể qua nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm, nhưng với tâm lý, nhận thức không đúng, để dấu hiệu vi phạm trở thành vi phạm, thậm chí vi phạm nghiêm trọng mới đề xuất xác định và quyết định tiến hành kiểm tra, không kiểm tra ngay từ khi có dấu hiệu vi phạm còn mới manh nha, làm mất tác dụng, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và hiệu quả của phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ chín, một số cán bộ kiểm tra chưa chủ động phối hợp trao đổi thông tin với cán bộ của các ban của cấp ủy và cơ quan liên quan để chủ động thu thập thông tin, tình hình, nắm diễn biến hoạt động, sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy mình và cấp dưới quản lý, dẫn đến bị động, lúng túng trong công tác nắm tình hình để tham mưu, đề xuất được kịp thời, đầy đủ và chuẩn xác.

Thứ mười, vì vụ việc xảy ra nhiều, cán bộ kiểm tra theo dõi địa bàn phải tham gia nhiều đoàn kiểm tra, giám sát nên không có thời gian để nắm tình hình địa bàn; một số tổ chức đảng chưa thực hiện mời các đồng chí thành viên ủy ban theo dõi địa bàn để dự các cuộc họp của ban thường vụ cấp ủy…

Từ các khó khăn, trở ngại, vướng mắc nêu trên, dẫn đến hệ quả sau: 

- Cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn, thành viên UBKT phụ trách địa bàn, lĩnh vực và UBKT chưa hoặc chậm phát hiện và nhận diện kịp thời những biểu hiện, của dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để tổng hợp, phân tích, đánh giá, sàng lọc, thanh loại, chắt lọc, lực chọn chính xác các biểu hiện chính, căn bản của dấu hiệu vi phạm để đề xuất, báo cáo vụ (phòng, thành viên ủy ban,…), báo cáo thường trực UBKT hoặc UBKT xem xét, xác định dấu hiệu vi phạm và quyết định tiến hành kiểm tra được chuẩn xác, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu.

- Các phương pháp, hình thức, biện pháp nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên còn thụ động, đơn điệu, rất hạn chế, chưa phong phú, toàn diện; chưa có sự liên thông, liên hoàn giữa các cấp, các loại đối tượng, các lĩnh vực, địa bàn; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân có liên quan; chưa sát hợp với từng loại nội dung dấu hiệu vi phạm, từng loại đối tượng có dấu hiệu vi phạm, từng lĩnh vực, địa bàn, từng khả năng, điều kiện của mỗi cán bộ kiểm tra, UBKT ở mỗi cấp.

- Đa số dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được phát hiện qua đơn thư tố cáo dấu tên, mạo tên; qua các phương tiện thông tin, đại chúng; qua chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của người đứng đầu cấp ủy; qua công tác thanh tra, kiểm toán; còn phát hiện dấu hiệu vi phạm qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình nội bộ đảng, chính quyền, đoàn thể; qua phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, qua công tác giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên, kiểm tra chấp hành, qua dự họp, hội nghị của tổ chức đảng, đảng viên còn ít và hạn chế.

- Việc so sánh, đối chiếu, phân tích với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại thời điểm xảy ra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để lựa chọn đầy đủ, cụ thể, chính xác nội dung dấu hiệu vi phạm tương ứng với đối tượng có dấu hiệu vi phạm cụ thể (tổ chức đảng hay đảng viên, hay cả tổ chức đảng và đảng viên) đến mức và đúng thời điểm đề xuất xác định và quyết định kiểm tra hay chưa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hay có thể thực hiện bằng biện pháp khác phù hợp hơn còn hạn chế, lúng túng cả trong nhận thức, phương pháp, quan điểm của cán bộ kiểm tra, vụ (phòng), thành viên ủy ban và thường trực UBKT hoặc UBKT.

Việc thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong thời gian qua còn những khó khăn, vướng mắc, trở ngại nêu trên do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo UBKT tổ chức, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công tác nắm tình hình cụ thể bằng nhiều phương pháp, hình thức thiết thực, cụ thể, sát hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, đơn vị mình để chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, xem xét, xác định dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra kịp thời, chuẩn xác.

Một số cấp ủy, thường trực cấp ủy, tổ chức đảng còn nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, có tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, sợ mất thành tích nên có biểu hiện che giấu, không cung cấp, không báo cáo đầy đủ, trung thực, kịp thời, chính xác về tình hình hoạt động của tập thể, cá nhân, của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp mình, gây khó khăn cho việc thu thập thông tin, tài liệu, văn bản phục vụ công tác nắm tình hình của cán bộ kiểm tra, UBKT cấp trên.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chủ yếu nêu kết quả, thành tích, ít nêu khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vi phạm (nếu có); tính tự giác, tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên giảm sút, có nơi bị tê liệt. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ chưa thực chất, chưa chính xác, thiếu tiêu chí, tiêu chuẩn, phương pháp cụ thể, chủ yếu nêu ưu điểm, khuynh hướng phát triển, chưa nếu được rõ, đầy đủ, cụ thể, chính xác có thể lượng hóa được về hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), năng lực, trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thực tế.

- Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói chung, về thực hiện công tác giám sát (thường xuyên, theo chuyên đề,...)… để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa đầy đủ, thống nhất, ít chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để thông báo, chuyển cho UBKT xác định và quyết định tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Một số cán bộ kiểm tra, thành viên UBKT nhất là từ cấp trên cơ sở trở xuống có có tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu chưa chủ động chỉ đạo thực hiện, chưa mạnh dạn, chủ động đầu tư thời gian, công sức thực hiện công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, thậm chí còn mặc cảm khi bị phản ứng, đối phó, thiếu cộng tác của đối tượng kiểm tra, giám sát; chưa nắm vững nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục nắm tình hình, dẫn đến bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện việc nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được kịp thời, chính xác.

Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác, nhất là về công tác nắm tình hình chưa nhanh nhạy thông qua nhiều kênh, nhiều cách, công tác thuyết phục, cảm hóa, thu thập, tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá, liên hệ, nhận diện, so sánh, sàng lọc, lựa chọn nội dung dấu hiệu và đối tượng có dấu hiệu vi phạm còn lúng túng và hạn chế,... dẫn đến việc khoanh phạm vi, đối tượng, nội dung, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của một số cán bộ kiểm tra, vụ (phòng), thành viên UBKT các cấp còn hạn chế.

- Chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, phạm vi chủ thể, quy trình, thủ tục, phương pháp, hình thức nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; chưa quy định chung hoặc quy định cụ thể của UBKT mỗi cấp về trách nhiệm, thẩm quyền của cán bộ kiểm tra, thành viên UBKT trong việc nắm tình hình, ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Một số quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chưa đồng bộ, thống nhất, có sự chồng chéo, mâu thuẫn, lại thay đổi liên tục. Trong khi đó, một số cán bộ kiểm tra trình độ năng lực chuyên môn còn bất cập, không kịp thời cập nhật, nắm bắt đầy đủ, nên khó phát hiện được hành vi, việc làm không đúng, không đầy đủ hoặc sai trái của tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên để chủ động nhận biết, lựa chọn, phát hiện dấu hiệu vi phạm được đầy đủ, cụ thể, chuẩn xác, đúng đối tượng.

- Việc thực hiện quy chế và cơ chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là trong việc chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý còn thiếu chủ động, thường xuyên và rất hạn chế.

- Dấu hiệu vi phạm thì rất đa dạng, phong phú, ở nhiều lĩnh vực, có những lĩnh vực chuyên sâu, phức tạp, rất khó phát hiện, đối tượng kiểm tra thì trình độ cao, có chức vụ, quyền hạn, tìm mọi cách che đậy, giấu giếm khuyết điểm, vi phạm, hành vi, việc làm mờ ám, sai trái không đúng quy định. Trong khi đó, một số cán bộ kiểm tra vừa thiếu kiến thức chuyên môn, vừa thiếu bản lĩnh, tính chiến đấu, thiếu chủ động, nên khó khăn, lúng túng, bị động, trong việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trong tình hình hiện nay dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, hành vi tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, các tổ chức đảng có biểu hiện tìm mọi cách che giấu khuyết điểm, vi phạm; tính tự giác, tự phê bình giảm sút, có biểu hiện bao che cho cấp dưới. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng sợ bị trách nhiệm, sợ mất cán bộ, sợ mất thành tích, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, “bệnh thành tích” vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các phương pháp công tác kiểm tra chủ yếu là công tác đảng, nên rất khó khăn trong thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Để thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để kiểm tra cần tập trung thực hiện một số giải pháp chính sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo dõi, nắm tình hình địa bàn theo quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được đầy đủ, chính xác để chuyển UBKT xác định, quyết định và tiến hành kiểm tra, kết luận, xử lý theo thẩm quyền hoặc phục vụ công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Thứ hai, cần có quy định, hướng dẫn về cơ chế, trình tự, thủ tục phương pháp, hình thức cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, phát hiện dấu hiệu vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức đảng ở mỗi cấp; để cán bộ kiểm tra có căn cứ, cơ sở, điều kiện thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm. Ban hành quy định về chế độ trách nhiệm của cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn, trong đó có trách nhiệm trong công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên và phải chịu trách nhiệm khi không phát hiện được khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên.

Thứ ba, UBKT các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trong đó có việc phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thông tin, trao đổi, cung cấp hồ sơ, tài liệu về dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên để phục vụ tốt việc phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới (Ban cán sự đảng, Đảng đoàn), cơ quan liên quan khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác xây dựng Đảng phải thực hiện việc mời thành viên UBKT phụ trách, cán bộ kiểm tra theo dõi lĩnh vực, địa bàn dự họp để thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, thành viên UBKT, nhất là những trường hợp mới tiếp nhận, tham gia thành viên UBKT lần đầu, trong đó có kỹ năng nghiệp vụ công tác chỉ đạo và tổ chức nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc địa bàn được phân công theo dõi hoặc phụ trách.

Thứ năm, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tính chiến đấu, tính chủ động, nhạy bén của cán bộ kiểm tra, thành viên UBKT trong công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, đề xuất việc xác định và quyết định kiểm tra sát, đúng và trúng. Khắc phục tình trạng cán bộ kiểm tra, cán bộ các ban tham mưu của cấp ủy theo dõi lĩnh vực, địa bàn thiếu chủ động sáng tạo, nhạy bén không thường xuyên nắm bắt, thu thập, tích lũy, thông tin, văn bản, tài liệu, hiện vật, tiến hành phân tích, đánh giá, phân loại, sàng lọc thanh loại, xác định rõ, cụ thể, chính xác phạm vi đối tượng, nội dung thông tin dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để báo cáo lãnh đạo vụ (phòng, thành viên UBKT phụ trách) xem xét, báo cáo thường trực ủy ban hoặc UBKT hoặc chuyển UBKT xem xét, quyết định xác định, quyết định và tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kịp thời, chính xác đúng thời điểm, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thứ sáu, thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi, tọa đàm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú, rút kinh nghiệm thực hiện công tác nắm tình hình địa bàn để rút kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn công tác nắm tình hình địa bàn.

Thứ bảy, tăng cường quan hệ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các đảng bạn và giữa UBKT các cấp ủy trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó có công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên./.

Cao Văn Thống

Ủy viên UBKT Trung ương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004156992

Hôm nay: 4440
Hôm qua: 10921
Tháng này: 59260
Tuần này: 15361
Năm này: 287312