Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Công tác đánh giá, xếp loại năm 2022: Nâng chất lượng, nghiêm túc khắc phục hạn chế

Ngày đăng: 14:04 | 30/01 Lượt xem: 885

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế của những năm trước đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.ĐOAN
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.ĐOAN

Nghiêm túc khắc phục hạn chế

Ngày 17/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thông báo số 147 về kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nghiêm túc tiếp thu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tập trung tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ. Trong đó, khắc phục hạn chế, yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ; đánh giá cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều cùng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, uy tín trong tập thể, trong nhân dân. Phải đặc biệt chú trọng kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp, thảo luận, bỏ phiếu điều chỉnh xếp loại tập thể cấp ủy, tổ chức cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2020, 2021 đảm bảo đúng tỷ lệ quy định.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn 14 đảng ủy, 4 chi bộ cơ sở thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt tỷ lệ 20% trên tổng số tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiến hành đánh giá, xếp loại lại đối với một số đồng chí đứng đầu cấp ủy đảm bảo không cao hơn mức xếp loại của tập thể, chi bộ theo quy định.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp qua kết quả giám sát đã chỉ ra.

Nói về kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua giám sát, theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022.

Cụ thể, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức giao ban theo khối thi đua, trực tiếp nghe các đồng chí bí thư cấp ủy phản ảnh tình hình.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, nhất là tỷ lệ đánh giá chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá quy định, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với khuyết điểm của tập thể.

“Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công theo dõi dự sinh hoạt ở cơ sở; dự hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy cuối năm để nắm tình hình.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc, đúng quy định” - ông Bình cho hay.

Đánh giá đúng thực chất, đảm bảo quy định

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1247, ngày 20/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tiến hành rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân chưa đảm bảo theo quy định.

Cụ thể, các năm 2020, 2021 điều chỉnh kết quả xếp loại 3 tập thể có tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 20% và 26 cá nhân có mức xếp loại của người đứng đầu cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng và mức xếp loại đảng viên cao hơn mức xếp loại cán bộ, công chức.

Theo ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước, cùng với nghiêm túc khắc phục tồn tại, hạn chế của những năm trước đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng theo quy định.

Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm. Kết quả đánh giá năm 2022, có 47 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được đánh giá, xếp loại; trong đó có 5 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; 42 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 2.256 đảng viên được đánh giá, xếp loại; trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.025 đảng viên (309 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 15,26%); có 191 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 40 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và để công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đúng thực chất, đảm bảo quy định, theo ông Dương, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc đến đảng viên các quy định, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng của cấp trên.

“Quá trình kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; đồng thời phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm” - ông Dương nói.

 HÀN GIANG

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004291210

Hôm nay: 253
Hôm qua: 1205
Tháng này: 38620
Tuần này: 5951
Năm này: 421530