Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày đăng: 10:37 | 14/02 Lượt xem: 1063

Chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề là yêu cầu đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức đảng “bốn tốt” theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).


Cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ảnh: N.Đ
Cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ảnh: N.Đ

Nâng cao vai trò lãnh đạo

Năm 2022, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong các kết quả nổi bật, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Tỉnh ủy tập trung thực hiện quyết liệt, đã tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng và 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 88% so với năm trước.

Đánh giá qua từng năm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy được nâng lên khá rõ. Nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung vào những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực. Xác định đối tượng kiểm tra vừa đúng, vừa trúng, đảm bảo phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa; hạn chế được những khuyết điểm, vi phạm từ khi mới manh nha.

Ông Huỳnh Huệ - Phó Bí thư Chi bộ UBKT Tỉnh ủy cho biết, chú trọng thực hiện tốt, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, Chi bộ UBKT Tỉnh ủy đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với nêu cao nhận thức của cán bộ đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước khi tiến hành sinh hoạt, tập thể chi ủy họp, thảo luận chuẩn bị nội dung, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để báo cáo chi bộ thảo luận và quyết định.

Trong cuộc họp chi bộ, bí thư gợi ý nhiều vấn đề để đảng viên tập trung thảo luận, làm rõ, đánh giá những cái được, chưa được. Từ đó, đề xuất, hiến kế để thực hiện tốt nhiệm vụ ở thời gian tới.

Chi bộ UBKT Tỉnh ủy xác định, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề hằng quý sẽ góp phần nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, chi bộ chọn những vấn đề thiết thực, cần thiết đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng.

Ví dụ, chọn sinh hoạt chuyên đề về một số giải pháp để nâng cao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ chọn những nội dung chuyên đề sát với công tác kiểm tra, giám sát. Và để thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề, chi bộ phân công 4 tổ đảng lựa chọn và chuẩn bị một nội dung chuyên đề.

Trước khi đưa ra sinh hoạt, tổ đảng gửi xin ý kiến của chi ủy để góp ý hoàn thiện chu đáo. Trong quá trình sinh hoạt, nhiều đảng viên tham gia các ý kiến xác đáng, có ý kiến phản biện sâu sắc, phân tích, đánh giá, nhận diện vấn đề; đồng thời hiến kế một số giải pháp, nhiệm vụ làm phong phú thêm cho sinh hoạt chuyên đề.

“Cuối năm chi bộ nhận xét, biểu dương tổ đảng chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề, phát huy được tác dụng trong thực tiễn, rút kinh nghiệm đối với nội dung chưa mang lại hiệu quả thiết thực, định hướng lựa chọn chuyên đề sinh hoạt cho phù hợp” - ông Huệ nói.

Quyết liệt nhiều giải pháp

Trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn ban hành quy định về trách nhiệm và phân công, phân lịch cho lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ ở chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở và yêu cầu báo cáo kết quả dự sinh hoạt định kỳ để Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, đây là cách làm không mới, nhưng rất hiệu quả, thông qua đó, hướng dẫn các chi bộ về quy trình, cách thức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

“Trong vài năm trở lại đây, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ huyện đã có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tích cực. Chất lượng của cuộc họp tốt hơn do chương trình, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo; trong đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị được chi bộ đưa vào cuộc họp để bàn và ra nghị quyết lãnh đạo; tinh thần tự phê bình và phê bình ở nhiều chi bộ và từng đảng viên được phát huy, tạo không khí dân chủ, phấn khởi trong cuộc họp” - ông Ngọc chia sẻ.

Tại Thăng Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy mẫu hóa biên bản sinh hoạt chi bộ và phổ biến đến từng chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; ban hành quy chế làm việc mẫu cho đảng ủy 22 xã, thị trấn.

Hằng năm chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác xây dựng Đảng tại các đảng ủy và chi bộ trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chi bộ đúng quy định của Đảng.

“Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng lên; phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình, Lê Quang Hạt, nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương làm cơ sở cho chi bộ phấn đấu, cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát.

“Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

 HÀN GIANG

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004356361

Hôm nay: 654
Hôm qua: 6944
Tháng này: 43868
Tuần này: 17848
Năm này: 486681