Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức kiểm tra (Kiểm tra,giám sát)

Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025: Thực trạng và giải pháp

Ngày đăng: 14:42 | 24/10 Lượt xem: 686

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 19-NQ-TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025; trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung, công tác giám sát của Đảng nói riêng được các cấp ủy, UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

1-Thực trạng tình hình công tác giám sát trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm và tổ chức giám sát chuyên đề 1.532 tổ chức đảng và 3.179 đảng viên, có 1.003 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Trong đó: Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức đảng, 16 đảng viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng. Nội dung giám sát chủ yếu trong việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử  lý nghiêm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”.

             
 UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Ảnh: P.V

Qua giám sát, các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đồng thời, phát hiện chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 02 tổ chức đảng, 05 đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra cấp huyện giám sát chuyên đề 1.201 tổ chức đảng và 1.430 đảng viên, có 1.009 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ giám sát 10 tổ chức, 16 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; trách nhiệm nêu gương, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đất đai; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm truyền thống Ngành kiểm tra Đảng

Qua giám sát, UBKT các cấp đã yêu cầu đối tượng giám sát phát huy ưu điểm; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, phát hiện chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng, 09 đảng viên. Riêng UBKT Tỉnh uỷ qua giám sát đề nghị chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm phạm 05 tổ chức đảng, 11 đảng viên; đề nghị thu hồi 01 văn bản trái quy định pháp luật về đất đai; đề nghị hủy kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với 18 tổ chức đảng…

Đc Phan Thái Bình-UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xác định nội dung giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm và chưa phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời gian, thời điểm; tỷ lệ phát hiện vi phạm và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn thấp. Một số cuộc giám sát chuyên đề ở vài nơi chưa coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, nên kết luận giám sát còn chung chung, chưa cụ thể.

Công tác theo dõi, nắm tình hình địa phương, lĩnh vực theo hình thức giám sát thường xuyên của cấp ủy viên cán bộ ủy ban kiểm tra cấp ủy ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa hiệu quả, nên tỷ lệ phát hiện, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm qua kênh thông tin này còn ít.

2- Những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát của Đảng trong thời gian đến

Thứ nhất, các cấp ủy, UBKT tiếp tục nghiên cứu sâu, kỹ, triển khai nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung, nhiệm vụ giám sát trong Đảng nói riêng; nhất là Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng để xây dựng, ban hành các quy trình giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Thứ hai, đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả theo tinh thần Kết luận số 226 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; trong đó có việc công khai thông báo kết quả giám sát của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời động viên nhân tố tích cực để nhân rộng; phát hiện những sơ hở, những bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Thứ ba, thực hiện tốt giám sát thường xuyên theo hình thức giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp cận được nhiều nguồn thông tin của tổ chức đảng, đảng viên, từ đó chọn lọc những thông tin chính xác để kiến nghị tổ chức có thẩm quyền xử lý, hoặc chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ tư, chi bộ tăng cường giám sát thường xuyên, trực tiếp thông qua việc theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: các đồng chí, bí thư, phó bí thư chi bộ, hoặc chi ủy viên gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đảng viên; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; bình xét, phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ năm, nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề trên cơ sở cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị mình. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những chủ trương lớn của cấp ủy cấp mình, những lĩnh vực phức tạp dễ xảy ra khuyết điểm, sai phạm; lưu ý lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát những nội dung giám sát có khả năng sau khi kết thúc sẽ chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm, hoặc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có).

  Tác giả: Huỳnh Huệ-Trưởng phòng NV2, UBKT Tỉnh uỷ

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004016815

Hôm nay: 172
Hôm qua: 2004
Tháng này: 53717
Tuần này: 172
Năm này: 147135