Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng: 14:04 | 22/12 Lượt xem: 600

Sáng ngày 22/12/2022, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đối tượng Đảng viên, công chức và người lao động tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Lương Viết Tịnh – Phó Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Viết Tịnh – Phó Bí thư Đảng ủy Cục đã quán triệt mục đích nhằm giúp cho Đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ nắm vững những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, qua đó các tổ chức Đảng trực thuộc tùy theo chức năng nhiệm vụ và đặc thù của tổ chức mình xây dựng chương trình, kế hoạch, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn; công chức, đảng viên và quần chúng của đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ mục tiêu của Đảng để thống nhất thành hành động, đồng thời đấu tranh phòng chống có hiệu quả các sai trái tiêu cực của các thế lực thù địch.

Đồng chí Đỗ Văn Bình – Báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo tại Hội nghị

Tham dự và báo cáo viên tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Bình – Báo cáo viên Tỉnh ủy Quảng Nam đã báo cáo các chuyên đề:

- Chuyên đề về “ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ”

- Chuyên đề “ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới ”

- Chuyên đề “ Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ”

- Chuyên đề “ Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã phân tích nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra. Đó là, Trung ương nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức về 8 đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị. Thể chế hoá đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004237566

Hôm nay: 1618
Hôm qua: 2293
Tháng này: 54011
Tuần này: 16972
Năm này: 367886