Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Vai trò của cấp ủy trong lãnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng: 15:09 | 03/03 Lượt xem: 556

Nhận thức sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc tinh giản biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhận thức sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc tinh giản biên chế của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhanh chóng kiện toàn bộ máy

Trước khi triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ, gặp từng cá nhân cán bộ, đảng viên có liên quan để quán triệt quan điểm, mục đích, yêu cầu nhiệm vụ và làm công tác tư tưởng. Hầu hết, cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chủ trương, nhiệm vụ của chi bộ và cơ quan đề ra.

Để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng đảm bảo số lượng theo quy định, lãnh đạo Ban đã ban hành Đề án số 05-ĐA/BTCTU, ngày 01/11/2018 về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy và phối hợp với Chi ủy Chi bộ tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan bỏ phiếu tín nhiệm chọn lãnh đạo các phòng (bỏ phiếu quyết định). Riêng các đồng chí đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, thời gian công tác đến khi nghỉ hưu còn dưới 24 tháng thì được giữ nguyên chức vụ cho đến khi nghỉ hưu (không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm để chọn lãnh đạo cấp phòng). Đối với các đồng chí lãnh đạo phòng tự nguyện xin thôi giữ chức vụ (có đơn xin thôi giữ chức vụ), lãnh đạo Ban, Chi ủy xem xét, quyết định cho rút khỏi danh sách lấy phiếu tín nhiệm hoặc để lại trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm chọn lãnh đạo các phòng.

Kết quả, Ban sắp xếp giảm 1 phòng trực thuộc (từ 5 phòng xuống còn 4 phòng); giảm 11 lãnh đạo cấp phòng (1 trưởng phòng và 10 phó phòng); giảm 6 biên chế (từ 35 biên chế còn 29 biên chế). Hoàn thành việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức đúng theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc của Chi ủy; Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…, phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác cán bộ,
 công chức trong nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Triển khai phù hợp thực tế

Những kết quả tích cực, nổi bật và là cơ quan đi đầu trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh trong thời gian qua của Ban Tổ chức Tỉnh ủy có vai trò to lớn của Chi ủy Chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, nghe quán triệt nội dung nghị quyết, tạo được sự thống nhất và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cấp ủy Chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên theo dõi và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo bám sát mục tiêu, yêu cầu, lộ trình thực hiện theo quy định của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của cơ. Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan được thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan; tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức; có lộ trình, bước đi phù hợp; có chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp, tinh giản biên chế. Trên cơ sở yêu cầu của Chi ủy, lãnh đạo cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bảo đảm chi bộ là hạt nhân lãnh đạo

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo trong các hoạt động của cơ quan thời gian tới, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Chi ủy. Công tác xây dựng Đảng phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn Chi ủy vững mạnh, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Trong quá trình lãnh đạo, luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ để đề ra nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo trọng tâm, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phải thường xuyên, chất lượng.

Chi ủy Chi bộ phát huy vai trò, chức năng của mình trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; phát huy và nâng cao tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, để nâng cao hiệu quả công tác. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ để thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; bảo đảm chi bộ là hạt nhân lãnh đạo của cơ quan. Xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn; lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, coi đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, là điều kiện thuận lợi để chi bộ nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn chặt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan với nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và xếp loại đảng viên hàng năm.

Tính đến tháng 9/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 4 phòng, có 27 cán bộ, công chức. Trong đó, có 3 lãnh đạo Ban, 4 trưởng phòng, 4 phó trưởng phòng. Đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004156980

Hôm nay: 4428
Hôm qua: 10921
Tháng này: 59248
Tuần này: 15349
Năm này: 287300