Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Xếp theo a,b,c…)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1  Trần Quốc Bảo
 Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

2

Huỳnh Trọng Dương

BT Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam

3

Đặng Văn Đào

BT Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

4

Nguyễn Thị Hà

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

5 Trần Thanh Hà
BT Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường

6 Cao Thanh Hải  PBT Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7

Nguyễn Văn Hợi

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan

8

Nguyễn Phi Hùng

PBT Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

9

Trương Thị Lộc   

TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

10

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

UVTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

11

Lê Văn Nhi

TUV, BT Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quảng Nam

12

Bùi Võ Quảng

BT Đảng ủy Khối

13

Nguyễn Văn Quang

TUV, BT Đảng ủy, Viện trưởng viện KSND


14

 
Hà Thanh Quốc

 
BT Đảng ủy, Giám đốc Sở GD & ĐT

15

Nguyễn Phước Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

16
 Phan Đức Thấn  UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

17

Phan Thanh Thiên 

BT Chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

18

Nguyễn Quang Thử


TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương

19

Trần Anh Tuấn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

20

Văn Anh Tuấn   

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

21 Mai Văn Tư
TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình

22

Võ Công Úc

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

23 Phạm Đình Vũ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)