Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Các ban đảng

Ban Tuyên giáo

Họ và tên: Võ Công Úc
Chức vụ: Trưởng ban
Di động: 0989 310 339
Điện thoại: 0235 3810253
Họ và tên: Nguyễn Trọng Lĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Di động: 0977 833 109
Điện thoại: 0235 3810253

Ban Tổ chức

Họ và tên: Phan Đức Thấn
Chức vụ: Trưởng ban
Di động: 0905 130 555
Điện thoại: 0235 3852618
Họ và tên: Lê Thị Uyên
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Di động: 0945 917 899
Điện thoại: 0235 3852618
Họ và tên: Nguyễn Bình Phương Nam
Chức vụ: chuyên viên
Di động: 0978009252
Điện thoại: 0235 3852618
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0905825115
Điện thoại: 0235 3852618

Ủy ban kiểm tra

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Chủ nhiệm
Di động: 0919 791 148
Điện thoại: 0235 3852604
Họ và tên: Phạm Đình Vũ
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
Di động: 0905403344
Điện thoại: 0235 3852604
Họ và tên: Trần Thị Duy Ánh
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0905825126
Điện thoại: 0235 3852604

Văn phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Di động: 0987 371 525
Điện thoại: 0510 3829285
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Di động: 0915 820 949
Điện thoại: 0510 3852614
Họ và tên: Châu Thị Triệu
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0911 380 177
Điện thoại: 0510 3852614
Họ và tên: Nguyễn Tú
Chức vụ: Nhân viên
Di động: 0989 252 011
Họ và tên: Nguyễn Thị Sương
Chức vụ: Nhân viên
Di động: 0905 645 054


Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)