Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Các ban đảng

Ban Tuyên giáo

Họ và tên: VÕ CÔNG ÚC
Chức vụ: Trưởng ban
Di động: 0989.310.339
Điện thoại: 02353.810.253
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG LĨNH
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0977.833.109
Điện thoại: 02353.810.253

Ban Tổ chức

Họ và tên: PHAN ĐỨC THẤN
Chức vụ: Trưởng ban
Di động: 0905.130.555
Điện thoại: 02353.852.618
Họ và tên: LÊ THỊ UYÊN
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Di động: 0945.917.899
Điện thoại: 02353.852.618
Họ và tên: NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG NAM
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0978.009.252
Điện thoại: 02353.852.618
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0905.825.115
Điện thoại: 02353.852.618
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0905.897.828
Điện thoại: 02353.852.618

Ủy ban kiểm tra

Họ và tên: PHẠM ĐÌNH VŨ
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
Di động: 0905.403.344
Điện thoại: 02353.852.604
Họ và tên: TRẦN THỊ DUY ÁNH
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0905.825.126
Điện thoại: 02353.852.604

Văn phòng

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Di động: 0987.371.525
Điện thoại: 05103.829.285
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HẰNG
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Di động: 0915.820.949
Điện thoại: 05103.852.614
Họ và tên: CHÂU THỊ TRIỆU
Chức vụ: Chuyên viên
Di động: 0911.380.177
Điện thoại: 05103.852.614
Họ và tên: NGUYỄN TÚ
Chức vụ: Nhân viên
Di động: 0989.252.011
Họ và tên: NGUYỄN THỊ SƯƠNG
Chức vụ: Nhân viên
Di động: 0905.645.054
Họ và tên: CAO VĂN TIẾN
Chức vụ: Bảo vệ
Di động: 0772.435.249
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
Chức vụ: Bảo vệ
Di động: 0384.267.573

Đoàn Khối các cơ quan

Họ và tên: Nguyễn Văn Hợi
Chức vụ: Bí thư Đoàn Khối
Di động: 0966.429.777
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC CHÂU
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Khối
Di động: 0962.480.006

Liên kết web

Lượt truy cập

00001812967

Hôm nay: 1427
Hôm qua: 1699
Tháng này: 36953
Tuần này: 1427
Năm này: 36953