Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Ban Tuyên giáo


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
Chưa có dữ liệu

Ban Tổ chức


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 29-QĐ/TW Quy định về thi hành điều lệ đảng 25/07/2016 Landscape
2 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 06/07/2018 Landscape
3 09-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 05/06/2017 Landscape
4 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 20/09/2016 Landscape

Ủy ban Kiểm tra


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Biểu mẫu Biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp cơ sở 13/06/2016 Landscape

Văn phòng


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 99-QĐ/TW Quyết định về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở 30/05/2012 Landscape
2 342-QĐ/TW Quyết định ban hành Quy định về chế độ đảng phí 28/12/2010 Landscape
3 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017 Landscape
4 36-HD/VPTW Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 03/04/2018 Landscape
Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)