Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Ban Tuyên giáo


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Mẫu đăng ký Danh sách học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng viên mới Landscape
2 Chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01/01/2019 Landscape
3 37-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 14/02/2019 Landscape

Ban Tổ chức


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 29-QĐ/TW Quy định về thi hành điều lệ đảng 25/07/2016 Landscape
2 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 06/07/2018 Landscape
3 09-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 05/06/2017 Landscape
4 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 20/09/2016 Landscape

Ủy ban Kiểm tra


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Biểu mẫu Biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp cơ sở 13/06/2016 Landscape

Văn phòng


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 4148-QĐ/VPTW Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng 27/09/2019 Landscape
2 Mẫu Biên bản Mẫu Biên bản sinh hoạt chi bộ 04/04/2019 Landscape
3 99-QĐ/TW Quyết định về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở 30/05/2012 Landscape
4 342-QĐ/TW Quyết định ban hành Quy định về chế độ đảng phí 28/12/2010 Landscape
5 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017 Landscape
6 36-HD/VPTW Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 03/04/2018 Landscape

Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)