Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Ban Tuyên giáo


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Số 8355-CV/BTGTW - Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghị lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.
- Hướng dẫn số 19-HD/TGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội
- Công văn số 76-CV/TGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về đính chính Hướng dẫn số 19-HD/TGĐUK
01/04/2020 Landscape
2 Số 59-KH/ĐUK Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
06/03/2020 Landscape
3 57-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 12/02/2020 Landscape
4 51-KH/ĐUK Kế hoạch tuyên truyền ĐH Đảng 07/01/2020 Landscape
5 Chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Landscape
6 Mẫu đăng ký Danh sách học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng viên mới Landscape
7 Chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01/01/2019 Landscape
8 37-KH/ĐUK Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 14/02/2019 Landscape

Ban Tổ chức


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 29-QĐ/TW Quy định về thi hành điều lệ đảng 25/07/2016 Landscape
2 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 06/07/2018 Landscape
3 09-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 05/06/2017 Landscape
4 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 20/09/2016 Landscape

Ủy ban Kiểm tra


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Biểu mẫu Biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp cơ sở 13/06/2016 Landscape

Văn phòng


STTSố ký hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhFile đính kèm
1 Đề cương báo cáo chính trị Đề cương báo cáo chính trị của chi bộ (đảng bộ)... 09/12/2019 Landscape
2 4148-QĐ/VPTW Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng 27/09/2019 Landscape
3 Mẫu Biên bản Mẫu Biên bản sinh hoạt chi bộ 04/04/2019 Landscape
4 99-QĐ/TW Quyết định về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở 30/05/2012 Landscape
5 342-QĐ/TW Quyết định ban hành Quy định về chế độ đảng phí 28/12/2010 Landscape
6 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017 Landscape
7 36-HD/VPTW Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 03/04/2018 Landscape





Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)