Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Tổ chức xây dựng Đảng, Văn phòng

Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển...
Công tác giám sát phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đảng
Khắc phục tình trạng công tác kiểm tra trong Đảng còn yếu, chất lượng và hiệu quả chưa cao, Đại hội X của Đảng đã bổ sung trong Điều lệ Đảng chức năng, nhiệm vụ mới là giám sát cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm...
Về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng
Tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên chính là mặt trái của quyền lực, khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền và mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Những nguyên...
Biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ xây dựng Đảng
Tham nhũng, tiêu cực là căn bệnh không phải bây giờ mới có. Thời phong kiến nhân dân ta thường dùng từ “quan tham” chỉ quan tham nhũng. Ngày nay tham nhũng, tiêu cực xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành,...
Nâng cao chất lượng đảng viên - Vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(1). Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung...

Liên kết web

Lượt truy cập

00001665872

Hôm nay: 822
Hôm qua: 887
Tháng này: 27495
Tuần này: 5624
Năm này: 370149