Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
645-CV/ĐUK Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan V/v xây dựng dự thảo Chương trình hành động tại đại hội
16/03/2020
BC tình hình đảng viên dự Đại hội Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội
10/03/2020
Danh sách UBKT Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Danh sách dự kiến Ủy viên UBKT
10/03/2020
Mẫu thẩm tra tư cách ĐB Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ
10/03/2020
Đề cương báo cáo chính trị Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Đề cương báo cáo chính trị + Đề cương cáo cáo kiểm điểm + nghị quyết Đại hội
10/03/2020
14-HD/ĐUK Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng
05/03/2020
Biểu mẫu Hướng dẫn Đại hội dùng cho Chi bộ Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Biểu mẫu Hướng dẫn Đại hội dùng cho Chi bộ
03/03/2020
Biểu mẫu Hướng dẫn Đại hội dùng cho Đảng bộ Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Biểu mẫu Hướng dẫn Đại hội dùng cho Đảng bộ
03/03/2020
88-TB/ĐUK Ban Thường vụ Hướng dẫn Đại hội NK 2020-2025 Đảng ủy Khối các cơ quan Thông báo lịch duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở, NK 2020-2025
03/03/2020
Biểu mẫu Ủy ban Kiểm tra Biểu mẫu NGHIỆP VỤ XDĐ Biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp cơ sở
13/06/2016


Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)