Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Tin tức sự kiện

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 14:27 | 05/07 Lượt xem: 702

Sáng 05/7/2023, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và đại diện Ban Thường vụ Đoàn Khối đã về dự. Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Đ/c Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại
Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ 


     Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX cho biết, cấp ủy 02 cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đề cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hóa bình”, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Chỉ đạo tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã mở 35 lớp quán triệt, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng cho trên 15.976 lượt cán bộ, đảng viên; 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 950 cấp ủy cơ sở; 01 lớp thông tin thời sự cho 250 cán bộ chủ chốt; 07 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 947 quần chúng; 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 458 đảng viên mới...

     Củng cố, bổ sung 09 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 05 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, 01 đồng chí Chủ nhiệm và 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm  UBKT Đảng ủy Khối. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn 35 cấp ủy cơ sở; thành lập mới 01 tổ chức đảng; giải thể, sáp nhập, đổi tên, thành lập 05 tổ chức đảng; tiếp nhận 01 tổ chức đảng. Cấp ủy 02 cấp đã kiểm tra 215 tổ chức đảng và 883 đảng viên; giám sát 189 tổ chức đảng và 863 đảng viên; UBKT cấp ủy 02 cấp kiểm tra 150 tổ chức đảng, giám sát 49 tổ chức đảng và 49 đảng viên. Toàn Đảng bộ Khối đã xử lý kỷ luật khiển trách 04 tổ chức đảng và 77 đảng viên
     
     Cấp ủy ở cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không ngừng tăng lên từng năm; tốc độ tăng trưởng bình quân được duy trì từ 7% đến 9%, riêng năm 2022 là 11,2%, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

     Cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị và thực hiện ngày càng đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.


Quang cảnh Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế xuất phát từ thực tiễn hoạt động, như: việc phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ và mở rộng dân chủ ở một số cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa tốt dẫn đến nảy sinh đơn thư; một số tổ chức đảng chưa hoàn thành nhiệm vụ; một số vấn đề bức xúc nổi cộm chưa được giải quyết kịp thời, hiệu quả, nhất là tăng trưởng kinh tế chưa đạt, tỷ lệ giải ngân vốn dự án rất thấp, quy hoạch và thực hiện quy hoạch tái định cư còn nhiều bất cập, ô nhiễm môi trường chưa được kiểm tra và chỉ đạo khắc phục, tình trạng thiếu thuốc men và vật tư y tế còn diễn ra ở nhiều cơ sở y tế... Đồng thời, định hướng những nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là phải tạo ra sức đề kháng mạnh để đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết là chấp hành nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII “về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội”. (2) Khắc phục tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm. (3) Nghiên cứu, tham mưu giải quyết có hiệu quả những nổi cộm gấy bức xúc trong Nhân dân đối với công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch tái định cư; giải ngân vốn, thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội...

      Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị: Cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; rà soát, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp của ngành, cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn và tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đã đề ra.

     Đồng chí nhấn mạnh "Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra."

Tác giả: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết web

Lượt truy cập

00004016866

Hôm nay: 223
Hôm qua: 2004
Tháng này: 53768
Tuần này: 223
Năm này: 147186