Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

GIỚI THIỆU CHUNG


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam được thành lập vào đầu năm 1963, (trước đây là Đảng bộ Sơ cấp Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam). Đồng chí Vũ Trọng Hoàng (Bốn Hương) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm chức Bí thư Đảng ủy. Khi mới thành lập, số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không nhiều. Hoạt động trong điều kiện bí mật nên các chi, đảng bộ cơ sở đều mang mã số. Đảng bộ cơ sở mang mã số 134 có số lượng đảng viên đông nhất là 121 đồng chí, chi bộ cơ sở mang mã số 141 có ít nhất là 07 đồng chí.

Cuối năm 1965, do số lượng đảng viên các cơ quan Khối Dân Chính Đảng tăng lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập 03 Đảng bộ sơ cấp: Đảng bộ Chính quyền, Đảng bộ Nguyễn Định và Đảng bộ Phan Tốn.

Ngày 20/4/1973, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định hợp nhất 03 Đảng bộ nêu trên thành Đảng bộ Dân Chính Đảng, do đồng chí Phan Ngọc Ánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm Bí thư Đảng ủy, nhằm thống nhất đầu mối lãnh đạo và hình thành bộ máy tham mưu, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan đầu não của tỉnh.

Giai đoạn (1963-1975) về mặt tổ chức có nhiều điểm khác biệt so với các Đảng bộ địa phương (
huyện, thị): từ năm (1963-1965) các đồng chí Vũ Trọng Hoàng (Bốn Hương), Lê Đình Thi (Hoàng Tuấn Nhã)- Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm chức Bí thư Đảng ủy; từ năm (1973-1974) các đồng chí Phan Ngọc Ánh, Vũ Thiếp(Vũ Dương) - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy. Khi mới thành lập, Đảng bộ chưa lập các Ban tham mưu, đến năm 1973 mới lập bộ máy tham mưu. Kể từ đó, các mặt hoạt động của Đảng ủy dần dần đi vào ổn định, nề nếp.

Sau đại thắng mùa xuân 1975 và sau khi hai tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà được sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; ngày 28/10/1975, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Nam - Đà Nẵng do đồng chí Trương Thanh Hà làm Bí thư (từ 1975-1981). Sau khi sắp xếp lại tổ chức, ngày 25/02/1983, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định chia tách Đảng bộ Dân Chính Đảng thành lập các Đảng bộ Khối: Công nghiệp, Phân phối - Lưu thông, Nông - Lâm nghiệp, Khoa giáo, Nội chính và Tổng hợp, Công tác tư tưởng, Dân và Đảng. Ngày 18/10/1986, thành lập lại 04 Đảng bộ Khối gồm: Khối 1 (Dân - Đảng), Khối 2 (Hành chính - Kinh tế), Khối 3 (Nội chính - Văn xã), Khối 4 (Kinh tế - Quốc doanh). Ngày 16/7/1987, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định sáp nhập Đảng bộ các Khối 1, 2 và 3 để thành lập lại Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Nam - Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư; sau đó, các đồng chí: Đoàn Hiến (Quyền Bí thư), Phan Như Lâm, Hồ Thanh Hải làm Bí thư các nhiệm kỳ tiếp theo đến cuối năm 1996.

Ngày 01/01/1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; theo đó, ngày 03/01/1997 Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng
 Nam chính thức được tái lập, đồng chí Hồ Thanh Hải được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Tiếp nối thành quả của Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng Quảng Nam - Đà nẵng; từ ngày tái lập đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tiến hành 06 kỳ Đại hội:

- Đại hội lần thứ IV (8/1997), bầu 25 UVBCH Đảng bộ, Ban Chấp hành bầu 05 đồng chí UVTV, đồng chí Hồ Thanh Hải được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Lê Công Kinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội lần thứ V (11/2000), bầu 21 UVBCH Đảng bộ, Ban Chấp hành bầu 07 đồng chí UVTV, đồng chí Hồ Thanh Hải tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Lê Công Kinh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Sau đó, đồng chí Hồ Thanh Hải được điều động về Tỉnh ủy. Ngày 17/5/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ra quyết định chuẩn y đồng chí Lê Công Kinh giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2000-2005; ngày 23/10/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ra quyết định chuẩn y đồng chí Bùi Phan Toản giữ chức Phó Bí thư nhiệm kỳ 2000-2005.

- Đại hội lần thứ VI (10/2005), bầu 21 UVBCH Đảng bộ, Ban Chấp hành bầu 07 đồng chí UVTV, đồng chí Lê Công Kinh được bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Bùi Phan Toản được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội lần thứ VII (8/2010), bầu 29 UVBCH Đảng bộ, Ban Chấp hành bầu 09 đồng chí UVTV, đồng chí Bùi Phan Toản được bầu giữ chức Bí thư, các đồng chí Lê Thái Bình, Trần Xuân Vinh (hiện nay đã chuyển công tác) được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

- Đại hội lần thứ VIII (7/2015) bầu 27 UVBCH Đảng bộ, Ban Chấp hành bầu 09 đồng chí UVBTV, đồng chí Võ Hồng được bầu giữ chức Bí thư, các đồng chí Phạm Sáu, Nguyễn Phước Sơn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

+ Thực hiện Quyết định số 59-QĐ/TU ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã điều động, luân chuyển đồng chí Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối.

+ Ngày 14/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020; theo đó,  đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Tỉnh đoàn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khóa VIII.

- Đại hội lần thứ IX (8/2020): Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX là 27 đồng chí, trước mắt bầu 23 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I đã bầu 06 Ủy viên Ban Ban Thường vụ; đồng chí Bùi Võ Quảng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Phước Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự chủ chốt của tỉnh ổn định; Đảng ủy Khối sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo đề án nhân sự trình tại đại hội.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn có sự thay đổi, điều chỉnh về phương diện tổ chức để phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể.

Hiện nay, Đảng bộ có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 29 chi bộ, với 4.321 đảng viên, tập trung ở 02 loại hình chủ yếu: tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan hành chính và tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị sự nghiệp. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có mặt bằng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cơ bản tương đối cao, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân.

***

Hơn nửa thế kỷ qua, có thể nói, mỗi kết quả, mỗi chiến công, mỗi thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển và cả những khó khăn, thách thức, hạn chế, khuyết điểm cần phải vượt qua, cần phải khắc phục gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy 02 cấp, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ qua các thời kỳ. 

Với hành trang tinh thần là truyền thống cách mạng anh dũng, kiên trung, tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất... cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tựu đạt được, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới./.

Ban Biên tập
    

Liên kết web

Lượt truy cập

00004355998

Hôm nay: 291
Hôm qua: 6944
Tháng này: 43505
Tuần này: 17485
Năm này: 486318