Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
 
  • Site
  • Web
Search

Ban thường vụ

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, Khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Họ và tên: Đồng chí Bùi Võ Quảng
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Di động: 0914135559
Họ và tên: Đồng chí Phạm Sáu
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Di động: 0905 571 208
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Phước Sơn
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Di động: 0907 486 284
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Hùng
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Phan Đức Thấn
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Di động: 0905 130 555
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Di động: 0917 791 148
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy
Di động: 0987 371 525
Họ và tên: Đồng chí Võ Công Úc
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Di động: 0989 310 339

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, Khóa VII (Nhiệm kỳ 2010-2015)

Họ và tên: Đồng chí Võ Hồng
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Lê Thái Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Trần Xuân Vinh
Chức vụ: TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Q. Nam
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thanh Hảo
Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Phạm Sáu
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Phan Đức Thấn
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Họ và tên: Đồng chí Lê Văn Dũng
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy


Liên kết web

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)