Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Kiểm tra,giám sát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan trong tình hình mới
“Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng...”(1). Mục tiêu của nó là góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị,...
Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng....
Một số giải pháp để sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên
Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt....
Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Ngày 08 tháng 3 năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng...
Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ
Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu...

Liên kết web

Lượt truy cập

00001195064

Hôm nay: 710
Hôm qua: 1452
Tháng này: 19011
Tuần này: 6999
Năm này: 19011