Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Kiểm tra,giám sát

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề là yêu cầu đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức đảng “bốn tốt” theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị...
Công tác đánh giá, xếp loại năm 2022: Nâng chất lượng, nghiêm túc khắc phục hạn chế
Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế của...
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Từ khi ra đời đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi...
Chi bộ Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày 21/12, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống...
Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trong nhiệm kỳ Đại hội XIII (từ năm 2016 đến nay), công tác nắm tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, các cấp...
    

Liên kết web

Lượt truy cập

00002911485

Hôm nay: 4764
Hôm qua: 5309
Tháng này: 124851
Tuần này: 22051
Năm này: 331149