Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã  đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam giai đoạn...
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Bác, Báo điện tử...
Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lợi dụng việc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã...
Kiên trì, tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên thực hiện cách mạng xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng...

Liên kết web

Lượt truy cập

00002101231

Hôm nay: 2307
Hôm qua: 3126
Tháng này: 56417
Tuần này: 18450
Năm này: 325217