Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng đồng chí và các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam !
 
  • Site
  • Web
Search

Nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong...
Nêu gương trong ứng xử trên mạng xã hội
Việc tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức nhằm tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trước các thông tin xấu độc, âm mưu diễn biến hòa bình, tham gia hiệu quả vào nhiệm...
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc
Chuẩn mực đạo đức cách mạng hiện nay của cán bộ, đảng viên đối với công việc phải được xây dựng trên cơ sở kế thừa văn hóa truyền thống của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu...
Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Đại thắng mùa xuân 1975
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong những chiến công lớn trong thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam - là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến...
Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng
Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QÐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Sau 10 năm thực hiện quyết định...

Liên kết web

Lượt truy cập

00004016874

Hôm nay: 231
Hôm qua: 2004
Tháng này: 53776
Tuần này: 231
Năm này: 147194